ระบบเกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2เกียรติบัตร

ลำดับ หัวข้อเกียรติบัตร วันที่
1การขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ที่ 4 จุดเน้นที่ 14 "สร้างจุดขายที่แตกต่าง"2023-05-09 13:53:00
2การขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 4 "เพิ่มโอกาสทางการศึกษา"2023-05-09 13:46:00
3การขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 2 (E-Office) 2023-05-02 15:13:00
4การอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว9/2564 และ ว10/2564 และระบบ DPA2023-05-01 16:14:00
5การขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 3 (เครือข่าย/องค์การ/หน่วยงาน สร้างสรรค์โรงเรียน)2023-05-01 13:26:00
6การขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 1 (Resort Office)2023-05-01 08:30:00